فونت فارسی وزیرکد نسخه ۱

از نوع monospaced برای کدنویسی ترکیب شده با فونت Inconsolata
آخرین نسخه: 1.0.3
فونت وزیر کد بر مبنای فونت وزیر
صفحه وبلاگ برای ثبت دیدگاه پیرامون فونت وزیر: rastikerdar.blog.ir
توسط صابر راستی کردار
saber.rastikerdar بر روی جی‌میل
Test آزمایش:
فونت اوپن مونولاین دیجیتال فارسی
farsi digital monoline open font
$ git push فونت فارسی وزیرکد
$