قلم فارسی تنها

فونتی آزاد برای همه خوبان
دریافت (دانلود) GitHub
آخرین نسخه: 0.5
مجوز: Public Domain
سایر قلم‌های آزاد: صمیم، پرستو، شبنم، گندم، وزیر

... می دونم همه‌ اینا رو یادته حتی چیزایی كه من یادم نیست رو یادته
مامان عزیزم ای كاش ثانیه‌ها و دقیقه‌ها می ایستادند كه من بتونم تمام زحمات تو رو جبران كنم
و مطمئنم كه هر كاری هم بكنم نمی تونم زحمات تو رو جبران كنم
تو كوه مهربونی،‌ صبر، حوصله و تمام چیزای خوب عالمی
مادر عزیزم دوستت دارم و عاشقانه می پرستمت و همیشه آرزو دارم مثل تو ...

از نامه‌ای به مادرم

طراحی

این فونت بر مبنای قلم‌های صمیم و وزیر ساخته شده که خود باز طراحی فونت DejaVu 2.35 می‌باشند. توضیحات مربوط به فونت اصلی و مجوز آن را می‌توانید در تارنمای پروژه فونت DejaVu مشاهده نمایید.