فونت فارسی دیروز

فونتی آزاد بر مبنای قلم وزیر سری یک
دریافت (دانلود) GitHub
آخرین نسخه: 0.2.1
این قلم بنا به علاقه برخی افراد به سری نخستِ فونت وزیر ایجاد شده است.
مجوز: Public Domain
سایر قلم‌های آزاد: وزیر، پرستو، شبنم، صمیم، گندم، ساحل

نمونه متن

آدمی که بزرگتر می‌شود و کم‌کم پا به سن می‌گذارد هم سازگارتر می‌شود هم بیخیال‌تر. بسیاری از پرسش‌ها و دغدغه‌های قبل جایشان را به چیزهای جدید می‌دهند. دیگر آن روحیه فعال و کنش‌گر رمقی برای عرض اندام پیدا نمی‌کند. من خاطرم هست وقتی نوجوان بودم بارها و بارها با این چالش روبرو می‌شدم. اگر دو نفر از فساد در یک جایی گفتگو می‌کردند ...