قلم فارسی تنها

فونتی آزاد برای همه خوبان
دریافت (دانلود) GitHub
آخرین نسخه: 0.10
مجوز: Public Domain
سایر قلم‌های آزاد: صمیم، پرستو، شبنم، گندم، وزیر

«من ممكن است نتوانم این تاریكی را از بین ببرم، ولی با همین روشنایی كوچک فرق ظلمت و نور و حق و باطل را نشان می‌دهم و كسی كه به دنبال نور است این نور هرچه قدر كوچک باشد در قلب او بزرگ خواهد بود.» نیمه پنهان ماه

طراحی

این فونت بر مبنای قلم‌های صمیم و وزیر ساخته شده که خود باز طراحی فونت DejaVu 2.35 می‌باشند. توضیحات مربوط به فونت اصلی و مجوز آن را می‌توانید در تارنمای پروژه فونت DejaVu مشاهده نمایید.