قلم فارسی تنها

فونتی آزاد برای همه خوبان
دریافت (دانلود) GitHub
آخرین نسخه: 0.10
مجوز: Public Domain
سایر قلم‌های آزاد: صمیم، پرستو، شبنم، گندم، وزیر
توسعه این پروژه متوقف و بایگانی شده است. این موضوع شامل تمامی ابعاد پروژه از طراحی گرفته تا رفع اشکال می‌شود. قسمت ایشوهای مخزن همچنان باز است.

«من ممكن است نتوانم این تاریكی را از بین ببرم، ولی با همین روشنایی كوچک فرق ظلمت و نور و حق و باطل را نشان می‌دهم و كسی كه به دنبال نور است این نور هرچه قدر كوچک باشد در قلب او بزرگ خواهد بود.» نیمه پنهان ماه

طراحی

این فونت بر مبنای قلم‌های صمیم و وزیر ساخته شده که خود باز طراحی فونت DejaVu 2.35 می‌باشند. توضیحات مربوط به فونت اصلی و مجوز آن را می‌توانید در تارنمای پروژه فونت DejaVu مشاهده نمایید.