تست قلم پرستو
این مطلب یک کپی از این صفحه برای آزمایش فونت پرستو می‌باشد.

ریشه ها Roots: The Saga of an American Family نوشته ی الکس هیلی ترجمه علیرضا فرهمند کتابهای جیبی انتشارات امیرکبیر

ریشه ها, الکس هایلی

هنگامیکه الکس هیلی بچه بود و در تنسی می زیست، مادربزرگش اغلب داستانهایی برای او تعریف می کرد، داستانهایی که به هفت نسل پیش از الکس، و به جد او برمی گشت که لقب "آفریقایی" را داشت. مادربزرگ می گفت، "آن مرد، که در آنسوی اقیانوس و در دره ی رودی به نام "کامبی بولونگو" می زیسته، روزی به جنگل رفته بود تا تنه ی درختی را بکند و برای خود طبل بسازد. در آنجا، چهار مرد به او حمله کردند، کتکش زدند، به زنجیرش کشیدند و او را به کشتی پر از برده ای بردند که به آمریکا می رفت."

الکس هیلی ، تا زمانی که به سن جوانی رسید و نویسنده شد، همچنان خاطره ای بسیار زنده از قصه های مادربزرگ داشت. از این رو تصمیم گرفت به جستجو و کاوش بپردازد تا درستی این قصه ها را اثبات کند.

در عرض دوازده سال، تقریباً ششصدهزار کیلومتر را در سه قاره ی جهان پیمود، و سرانجام نه تنها موفق شد نام اصلی "افریقایی" را،که جدّ هفتم او بود (و کونتا کینته نامیده میشد) پیدا کند، بلکه حتی محل دقیق زندگی او را پیدا کرد، که دهکده ی ژوفوره در گامبیاست. کونتا کینته را در سال ۱۷۶۷ از این محل ربودند و به مریلند امریکا بردند و به یک کشاورز ویریجینیا فروختند.

الکس هیلی ، در جریان پژوهش های خود، در ۲۹ سپتامبر ۱۹۶۷ به بندر آناپولیس رفت که درست دویست سال پیش، کونتا کینته (همراه ۳۲۶۵ دندان فیل، ۱۸۵۰ کیلو موم، ۴۰۰ کیلو پنبه، ۳۲ اونس طلا و ۹۸ برده ی دیگر) در آن پیاده شده بود. و بدینگونه بصورت جدّ شش نسل سیاه "امریکایی" درآمده بود که به فعالیت های زیر اشتغال داشتند :

باربر، آهنگر، چوب فروش، پیش خدمت قطار، وکیل دعاوی، مهندس معمار و سرانجام نویسنده ی کتاب ریشه ها.

اما ریشه ها از یک قصه سی خانوادگی فراتر می رود. سرگذشت ۲۵ میلیون سیاه امریکایی را بازگو می کند و به آنان هویت و میراثی فرهنگی را پس می دهد که بردگی از آنان گرفته بود. از این گذشته، مخاطب کتاب نه فقط سیاهان و سفیدا، بلکه مردم همه ی کشورها و همه ی نژادها هستند. زیرا داستانی که هیلی تعریف می کند، گویاترین شاهد نیروی شکست ناپذیر و رام نشدنی روح انسان است. (متن پشت جلد کتاب ریشه ها)

************

بخش اول کتاب ریشه ها توصیف بسیار عالی زندگی بومیان افریقاییِ. شرح تولد و زندگی کونتا کینته و شرح آداب و رسوم بدوی و مذهبی بومیانی مسلمان در دهکده ای به نام ژوفوره. و بعد قصه ی پر غصه ی دزدیده شدن و اسارت و بردگی ؛ شکنجه و فروخته شدن و فرار و بردگی چند نسل بعد کونتا. تا جنگ های داخلی امریکا(جنگ شمال و جنوب) و الغای بردگی.(اما جنگ داخلی، به عقیده ی بسیاری از تاریخ نویسان،الغای بردگی نبود. در جنوب که نیمه مستعمره ی شمال بود، برده داران بزرگ رفته رفته قدرت نگران کننده ای پیدا کرده بودند و شمال می بایست استیلای خود را تثبیت کند. جنگ با پیروزی شمال پایان یافت و الغای بردگی محصول فرعی آن بود. این را نیز باید گفت که مخالفت اخلاقی با بردگی از هنگامی آغاز شد که زیان برده داری در بسیاری از نقاط بیش از سود آن شد و افزایش تعداد بردگان به جای خطرناکی رسیده و شورش بردگان، سفید ها را متوحش کرده بود.از مقدمه ی مترجم) تا زمان حال و شرح حال خود الکس هیلی برای جمع آوری مستندات کتابش.

بخشهای برگزیده ی کتاب:

************

پ ن: اول که مقدمه ی نویسنده رو خوندم پیش خودم گفتم، کاش مقدمه رو نمی خوندم ! به نظرم خلاصه ی کتاب تو مقدمه تعریف شده بود و این موضوع شاید از جذابیت های خوندن کتاب کم می کرد. ولی در آخر از اینکه شِمای کلی از قصه رو اول خونده بودم ناراضی نبودم !